Πέρα από την ομάδα με αντικείμενο το «Ρυθμό – Κίνηση» έχω πειραματιστεί και με το συνδυασμό των αντικειμένων σε μια κλειστή ομάδα. Ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των μελών που συμμετέχουν συντονίζω και ομάδες έκφρασης μέσω της γραφής, του σχεδίου, της ανάγνωσης κειμένων με βαθύτερο συμβολικό περιεχόμενο. Η εστίαση είναι πάντα στη δυναμική της ομάδας και στη διαμόρφωση των σχέσεων για αυτό και στο τέλος κάθε συνεδρίας γίνεται λεκτική ανταλλαγή.
Παρακάτω θα βρείτε πιο αναλυτικά την εμπειρία από ομάδες "έκφρασης μέσω αντικειμένου" που συντόνισα παλιότερα στο γραφείο μου.

 
ΟΜΑΔΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Στο γραφείο γίνονται ομάδες αυτογνωσίας που έχουν συγκεκριμένο αριθμό συναντήσεων. Στράφηκα στην «έκφραση μέσω αντικειμένου», κατά την οποία χρησιμοποιείται σαν μέσο επικοινωνίας στην ομάδα η γραπτή έκφραση αλλά και το σχέδιο. Αρχικά παρέχω ως συντονιστής διάφορα ερεθίσματα και καλώ τα μέλη να αποτυπώσουν στο λευκό χαρτί οτιδήποτε τους διακινείται από το συγκεκριμένο ερέθισμα. Οι ομάδες που συντόνισα ανταποκρίθηκαν ιδιαίτερα θετικά στην πρόκληση αυτή και επιτεύχθησαν ενδοσκοπήσεις, τις οποίες μοιράστηκαν στη διαδικασία της ομάδας με εποικοδομητικό τρόπο. Είναι αξιοσημείωτες η τάση προς την δράση και η κινητοποίηση που παρατηρήθηκαν. Ταυτόχρονα υπήρχε και πιο χαλαρό κλίμα μέσα από την ενασχόληση με τα ποικίλα ερεθίσματα και τη παιχνιώδη διάθεση που αναδυόταν.
Οι ομάδες αυτές είναι 15 θήμερης συχνότητας, και κάθε συνάντηση έχει διάρκεια 90 λεπτά. Ο χαρακτήρας αυτογνωσίας σηματοδοτεί ότι μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε, χωρίς να έχει προηγούμενη εμπειρία από ομάδες ή ψυχοθεραπεία. Οι ομάδες αυτογνωσίας παρέχουν εμπειρία ομάδας, έχουν ψυχοθεραπευτικά στοιχεία αλλά δεν είναι αμιγώς θεραπευτικές.
Στις ομάδες με αντικείμενο χρησιμοποιούνται εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας πέρα από τη λεκτική έκφραση. Στη συγκεκριμένη ομάδα η εστίαση γίνεται στο γραπτό λόγο. Εναλλακτικά η ομάδα μπορεί να επιλέξει σκίτσο ή ζωγραφικό σχέδιο.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: αρχικά υπάρχει μια συζήτηση – προθέρμανση της ομάδας. Έπειτα, προσφέρονται κάποια ερεθίσματα και με αφορμή αυτά ζητείται η αυθόρμητη απόδοση γραπτού κειμένου, σχεδίου ή σκίτσου. Στο τελευταίο μέρος γίνεται συζήτηση γύρω από το θέμα που έχει επιλέξει να εκθέσει το κάθε μέλος. Σημειώνεται ότι δεν ενδιαφέρει η συγγραφική ή η καλλιτεχνική ικανότητα, αλλά η αποκάλυψη του συναισθηματικού κόσμου του κάθε μέλους χωριστά και η δυναμική των σχέσεων που αναπτύσσεται μέσα στην ομάδα.
Την εφαρμογή των αντικειμένων παρουσίασα στο συνέδριο της IAGP στην Αθήνα το 2014.