Μια ομαδοκοαναλυτική άποψη για την ιστορία και το χρόνο

Η παρακάτω εργασία παρουσιάστηκε στο εισαγωγικό σεµινάριο στα οµαδικά δυναµικά στην Ελληνική Εταιρεία Οµαδικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας, τον Ιανουάριο του 2000. Στην οµάδα που συνεργάστηκε µαζί µου για αυτήν την εργασία συµπεριλαµβάνονταν οι συνάδερφοι Λίλιαν Χρονοπούλου και Γιάννης Μαυρογιώργης.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
H Ιστορία είναι µια ελληνική λέξη που ανάγεται ετυµολογικά στο αρχαίο ρήµα οιδα = γνωρίζω. Από αυτό παράγονται και οι λέξεις ιστωρ = γνώστης , ιστορώ = αναζητώ πληροφορίες, επιδιώκω την γνώση.
Η αρχική σηµασία της λέξης είναι η γνώση και µάλιστα αυτή που βγαίνει µέσα από την αναζήτηση της πληροφορίας και την έρευνα. Βαθµιαία, η λέξη φτάνει να σηµαίνει την επιστηµονική και συστηµατική παρατήρηση και αναζήτηση της γνώσης, την επιστήµη (σε αντίθεση µε την µυθολογία). Η ιστόρηση των γεγονότων δεν είναι απλή αφήγηση αλλά αναζήτηση σχέσεων αιτίου- αιτιατού , έρευνα των αιτιών που γέννησαν τα γεγονότα, δηλαδή πραγµατική Ιστορία.
Η Οµαδική Ανάλυση, ως απόρροια των ιστορικών συνθηκών που την γέννησαν, (σε στρατιωτικό νοσοκοµείο στη Μ Βρετάνια κατά την διάρκεια του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου), διαµορφώνει συγκεκριµένη αντίληψη για τον χρόνο και την  Ιστορία. Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικούς τρόπους σκέψης και αντίδρασης και επεξεργάζονται τα θέµατα στο δικό τους χρόνο, το µεταβατικό , αυτόν που χρειάζονται για να συνηθίζουν στις αλλαγές. Το πιο σηµαντικό είναι η αποδοχή και η κατανόηση της προσωπικής ιστορίας του καθενός, που συνυπάρχει µε την άλλη, τη µεγάλη των πολλών.

Απόσπασµα από το κείµενο της εργασίας
Χρόνος, Ιστορία στην Οµαδική Ανάλυση 
Ο χρόνος είναι κάτι απίθανα µακρύ.
Υπήρξαν χρόνοι, πάει πέρασαν, µυθικοί.
Ούτε µπιλίνες Ούτε έπη Ούτε εποποιίες πια.
Σαν τηλεγράφηµα η στροφή πετά.
Με φλογισµένα χείλη πιες γονατιστός
απ’το ποτάµι που το λέµε «γεγονός».
Μαγιακόφσκη (απόσπασµα από το ποίηµα του Οχτώβρη).
Αν η Ιστορία βασίζεται στην βαθύτερη ανθρώπινη επιθυµία για ρίζες, δηλαδήσυνέχεια και ανακούφιση από τη σκληρή συνειδητοποίηση της µοναξιάς, θα έχει ενδιαφέρον ο συσχετισµός της µε το χρόνο.
Το χρόνο-Κρόνο που τρώει τα παιδιά του, το χρόνο το µαζικό, το χρόνο του Μιλλένιουµ που έχει φανφάρες και εορτασµούς άκαιρους και εκτός χρόνου (του χρόνου µπορεί τώρα όχι), αλλά και µε τον χρόνο τον προσωπικό, τον χρόνο του εδώ και τώρα, τον χρόνο των διαπροσωπικών σχέσεων εν τω γενασθαι, το χρόνο που γεννά ιστορίες και απόλαυση.
Αλήθεια όµως τι είναι χρόνος. Και ποια η ακριβής διάσταση αυτής της
φυσικής έννοιας που κατά κάποιο τρόπο καθορίζει τη ζωή των ανθρώπων και των κοινωνικών τους σχέσεων. Είναι το µέγεθος που µέτραγαν οι πρωτοπόροι αρχαίοι πολιτισµοί. Είναι οι κλεψύδρες και τα ηλιακά ηµερολόγια. Τα ατοµικά χρονόµετρα της φανταστικής ακρίβειας στη σύγχρονη εποχή. Ή είναι κάτι βαθύτερο και σηµαντικότερο.
Στην ελληνική ιστορία ο χρόνος εκπροσωπείται µέσω της θεότητας της
αιωνιότητας και το όνοµά του προήλθε µάλλον από το θεό Κρόνο πατέρα του ∆ία και προστάτη της γονιµότ ητας της γης και των καιρικών µεταβολών που την υποβοηθούν. Το δρεπάνι, του σύµβολο θερισµού, ήταν το σύνεργο κατά τους αρχαίους για να θερίζει τα χρόνια που περνούν.
Για τους αρχαίους έλληνες φιλοσόφους Πλάτωνα και Αριστοτέλη, ο χρόνος δεν ήταν παρά µια συνεχής σειρά χρονικών σηµείων, στην οποία έχει τη θέση της κάθε στιγµιαία κατάσταση όλων όσων συµβαίνουν στην πραγµατικότητα.
Οι Στωικοί φιλόσοφοι (300 – 200 π.Χ.) υποστήριζαν ότι τα πάντα, κυρίως όµως οι πλανήτες, κινούνται κυκλικά και επιστρέφουν πάντα στην αρχική τους θέση, εκείνην που είχαν την ηµέρα της δηµιουργίας του κόσµου. Κατά αυτόν τον τρόπο ο κόσµος καταστρέφεται και στη συνέχεια ξαναγεννιέται µε την ίδια διάταξη που είχε προηγουµένως.
Η Οµαδική Ανάλυση, ως απόρροια των ιστορικών συνθηκών που τη
γέννησαν, (σε στρατιωτικό νοσοκοµείο στη Μ Βρετανία κατά τη διάρκεια του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου), διαµορφώνει συγκεκριµένη αντίληψη για το χρόνο και την Ιστορία. Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικούς τρόπους σκέψης και αντίδρασης και επεξεργάζονται τα θέµατα στο δικό τους χρόνο, το µεταβατικό, αυτόν που χρειάζονται για να συνηθίζουν στις αλλαγές. Το πιο σηµαντικό είναι η αποδοχή και η κατανόηση της προσωπικής ιστορίας του καθενός, που συνυπάρχει µε την άλλη, τη µεγάλη των πολλών.
Αναζητώντας λοιπόν την ουσία των πραγµάτων και των ιδεών έχουµε µια πράξη διαµαρτυρίας κατά της αλλοτρίωσης και της πεζότητας.
Μια πράξη θάρρους, κατά τον Μαρξ, µπροστά στην πραγµατικότητα.
Ένα κίνητρο για προσέγγιση, κοίταγµα στα µάτια και ένα χαµόγελο. Μια
ανάγκη για µοίρασµα της µοναξιάς, ένα σπουδαίο λόγο να υπάρχεις και να ανήκεις κάπου ... σε έναν κύκλο ας πούµε, που µόλις κλείνει ακριβώς εκείνη τη στιγµή ανοίγει ένας καινούριος. Ίσως σε µια ανθρώπινη οµάδα που δεν χρειάζεται το γλυκό του κουταλιού για να έρθει σε συνάντηση, αφού το µέλι της ψυχής είναι γλυκύτερο.
‘Γιατί µε την καρδιά βλέπει κανείς σωστά, όπως το έγραψε ο Antoine De Saint Exupery στο ‘Μικρό Πρίγκηπα’, ‘το ουσιώδες είναι στο µάτι αόρατο’.
Αυτή την ανάγκη κρίνουµε ως τον κυριότερο λόγο της οµαδικοαναλυτικής προσέγγισης του σηµερινού ανθρώπου, που µέσα από τη φιλοσοφία και την ιστορία της προσωπικής του ζωής αλλά και της γενικότερης των ανθρώπων που τον περιβάλλουν, αναζητά το εργαλείο της αληθινής ευχαρίστησης. Εκεί που οι άνθρωποι µπερδεύονται στο άµεσο και το µακρινό παρελθόν, στο ιστορικό και το µυθικό αρχίζει ο ρόλος της οµαδικής ανάλυσης ως ανάγκη, έρευνα, διεργασία, αποδοχή και ανανέωση .
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα. (1996). Ιστορία, Ιστοριογραφία. Αθήνα: Κέδρος.
2. Θεοδοσίου, Στ..- ∆ανέζης, Μ. (1994). Μετρώντας τον άχρονο χρόνο. Αθήνα: ∆ίαυλος
3. Μενούτης, Β. (1991). Βραχυχρόνια Οµαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία στη Θεραπευτική Κοινότητα Ναυτικού Νοσοκοµείου, ∆ιπλωµατική εργασία, Αθήνα
4. Μπαµπινιώτης, Γ. (1998) Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Κέντρο Λεξικολογίας.
5. Ρεπάσος, Γ. (1999).Ο κύκλιος τρόπος µας. Αθήνα: Άρθρο στο περιοδικό Νέµεσις
6. Χέγκελ,(1993). Φαινοµενολογία του πνεύµατος. Αθήνα ∆ωδώνη
7. Croce, (1976) Κείµενα αισθητικής ιστοριογραφίας. Αθήνα ∆ωδώνη