Ατομική Θεραπεία

Γενικά εννοείται η συνάντηση ανάμεσα σε ένα θεραπευτή (ψυχολόγο/ ψυχοθεραπευτή) και ένα θεραπευόμενο, που έχει σκοπό τη θεραπεία ψυχικών δυσκολιών και την παρέμβαση σε δυσλειτουργικές συμπεριφορές. Ανάμεσα στους δυο αναπτύσσεται βαθμιαία μια ανθρώπινη σχέση εμπιστοσύνης που αποτελεί τη βάση για τη θεραπευτική διαδικασία. Η ατομική ψυχοθεραπεία στηρίζεται στην έννοια της μεταβίβασης. Πρόκειται για τη μεταβίβαση από το θεραπευόμενο προς το ψυχοθεραπευτή συναισθημάτων, στάσεων και συμπεριφορών εντός του πλαισίου της θεραπείας. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα να τα εξετάσουν και να παρέμβουν προς όφελος του θεραπευόμενου.
 - Σπύρος Λούτσος
 
Οι ατομικές συναντήσεις μπορεί να έχουν διάφορες μορφές ανάλογα με τον στόχο της παρέμβασης αλλά και την ιδιαίτερη εκπαίδευση του ψυχοθεραπευτή. Έτσι, μπορεί να έχουν έναν υποστηρικτικό (όταν πρόκειται για υποστήριξη σε μια κρίσιμη φάση της ζωής του θεραπευόμενου, π.χ. μια απώλεια). Ακόμη μπορεί να έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα, (όταν πρόκειται για μια κατάσταση που έρχεται αντιμέτωπος ο θεραπευόμενος και δυσκολεύεται να τη διαχειριστεί συναισθηματικά, π.χ. δυσκολία στον εργασιακό χώρο). Οι δυο παραπάνω μορφές παρέμβασης έχουν συνήθως βραχεία διάρκεια.
Στην πρακτική μου στο γραφείο οι ατομικές συναντήσεις έχουν παράλληλα στόχο, πέρα από την ανακούφιση της ψυχικής δυσφορίας, την επαρκή προετοιμασία του θεραπευόμενου για τη μετέπειτα ένταξή του σε αναλυτική θεραπευτική ομάδα. Είναι αναγκαία η καλή γνωριμία και η ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης με τον ψυχοθεραπευτή πριν την εισαγωγή του σε ομάδα.
Η ψυχοθεραπεία σε ατομικές συναντήσεις απαιτεί περισσότερο χρόνο ανάλογα και με την θεραπευτική σχολή που ακολουθεί ο θεραπευτής. Αν γίνει απλά παρέμβαση στα συμπτώματα που ταλαιπωρούν κάποιον που αναζητά βοήθεια από έναν ειδικό, τότε ίσως αρκούν και λίγες συνεδρίες και διάστημα κάποιων μηνών. Αν θέλουμε όμως να μιλήσουμε για αλλαγή σε επίπεδο δομής προσωπικότητας, δηλαδή πραγματική θεραπεία, τότε απαιτείται υπομονή και χρόνος.