Ομάδες με αντικείμενο

Πρόκειται για ομάδες που χρησιμοποιούν και αντικείμενο ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ των μελών πέρα από την λεκτική έκφραση.

Είναι ενδεδειγμένες για αρχικά στάδια της ψυχοθεραπείας ή σε πιο δυσκολεμένα άτομα, καθώς και για ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις (εκπαίδευση, ομάδες προσωπικού, θεραπευτικές κοινότητες, νοσηλευτικά ιδρύματα και γενικά χώρους που υποδέχονται και φροντίζουν ανθρώπους). Τα αντικείμενα διευκολύνουν στην επαφή με το συναίσθημα και τον εσωτερικό κόσμο του θεραπευόμενου. Η εστίαση γίνεται στην δυναμική της ομάδας και στη διαμόρφωση των σχέσεων μέσα στην ομάδα με βάση το αντικείμενο.
Πέρα από την ομάδα με αντικείμενο το «Ρυθμό – Κίνηση» έχω πειραματιστεί και με το συνδυασμό των αντικειμένων σε μια κλειστή ομάδα. Ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των μελών που συμμετέχουν συντονίζω και ομάδες έκφρασης μέσω της γραφής, του σχεδίου, της ανάγνωσης κειμένων με βαθύτερο συμβολικό περιεχόμενο. Η εστίαση είναι πάντα στη δυναμική της ομάδας και στη διαμόρφωση των σχέσεων για αυτό και στο τέλος κάθε συνεδρίας γίνεται λεκτική ανταλλαγή.
Παρακάτω θα βρείτε πιο αναλυτικά την εμπειρία από ομάδες "έκφρασης μέσω αντικειμένου" που συντόνισα παλιότερα στο γραφείο μου.