Δημοσιεύσεις

Σε αυτήν την ενότητα παραθέτω αποσπάσματα από προσωπικές Δημοσιεύσεις . Η δημοσιεύσει τους έγιναν καθ' όλη τη διάρκεια της ενασχόλησής μου με την Ψυχολογία, την Ψυχοθεραπεία και την Ομαδική Ανάλυση.
Η δημοσίευση του άρθρου ‘Maintaining Group Analytic Training during the Financial Crisis in Greece’, έγινε στο περιοδικό ‘Psychotherapy and Politics International 14(1), 38-47’. Ουσιαστικά πρόκειται για τη διάλεξη που έδωσα στο Study Days του EGATIN στο Bristol, UK τον Απρίλιο του 2015. Κεντρικό θέμα είναι η ανάδειξη ομαδικών διαδικασιών ως βάση υγιούς διαλόγου και επικοινωνίας, καθώς και ως εργαλείο επιβίωσης σε μια κοινωνία που πασχίζει να κρατηθεί όρθια και να μην καταρρεύσει υπό το βάρος των κοινωνικών-πολιτικών εξελίξεων.

Η ομιλία μου στο Bristol

Στο βίντεο που ακολουθεί μιλάω για την εκπαίδευση στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης. Κεντρικό θέμα είναι η ανάδειξη ομαδικών διαδικασιών ως βάση υγιούς διαλόγου και επικοινωνίας, καθώς και ως εργαλείο επιβίωσης σε μια κοινωνία που πασχίζει να κρατηθεί όρθια και να μην καταρρεύσει υπό το βάρος των κοινωνικών-πολιτικών εξελίξεων. Η ομιλία έγινε κατόπιν τιμητικής πρόσκλησης από τη διοικητική επιτροπή του EGATIN στο study days του 2015, στο Bristol, UK.

In the following video is my lecture held in Bristol, UK during the Study Days of EGATIN 2015. I speak about group analytic training in Greece during the financial crisis. The main idea is the application of group dynamics and processes that develop dialogue and communication against destructive forces that appear in the Greek society.