Ομαδική Ανάλυση

Η ομαδική ανάλυση είναι η θεραπευτική προσέγγιση που έχω εκπαιδευτεί και η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιώ. Πρόκειται για μια μορφή ομαδικής ψυχοθεραπείας που ανήκει στο πεδίο της ψυχοδυναμικής θεωρίας. Χρησιμοποιεί τον ελεύθερο ομαδικό συνειρμό, δηλαδή τα μέλη ενθαρρύνονται να μιλήσουν αυθόρμητα για τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους. Οι ομάδες αυτού του τύπου έχουν μια βασική δομή, που τις βοηθά να λειτουργούν σωστά. Συναντιούνται μια φορά την εβδομάδα σε σταθερή ημέρα και ώρα της εβδομάδας. Τα μέλη που την απαρτίζουν είναι συγκεκριμένα. Υπάρχει μια ροή των μελών. Σταδιακά αποχαιρετούν τα παλαιότερα, καθώς ολοκληρώνουν τη θεραπεία τους και εισάγονται νέα μέλη.
Ο ψυχοθεραπευτής ακολουθεί την ομάδα. Στην αρχή γίνεται πιο παρεμβατικός, ώστε να βοηθήσει τα μέλη να αλληλεπιδράσουν προκειμένου να αρχίσουν να δουλεύουν θεραπευτικά. Ποτέ όμως δεν γίνεται κατευθυντικός. Η μέθοδος εκμεταλλεύεται τη δυναμική που αναπτύσσεται φυσιολογικά σε κάθε συνάθροιση ανθρώπων, (δηλαδή σε μια ομάδα). Η ανάλυση των φαινομένων που παρατηρούνται από τη διάδραση των μελών της ομάδας αποφέρει το θεραπευτικό αποτέλεσμα.