Ρυθμός- Κίνηση

Στις ομάδες αυτές χρησιμοποιώ και μουσικά ακούσματα. Η επικοινωνία στην ομάδα πέρα από λεκτική επεκτείνεται στην επικοινωνία μέσω της κίνησης σύμφωνα με το ρυθμό της μουσικής που ακούγεται. Ο χρόνος της κάθε συνάντησης χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο ένα υπάρχει λεκτική επικοινωνία και στο άλλο γίνεται χρήση του αντικειμένου «Ρυθμός – Κίνηση».
 - Σπύρος Λούτσος
Στις ομάδες αυτές χρησιμοποιώ και μουσικά ακούσματα. Η επικοινωνία στην ομάδα πέρα από λεκτική επεκτείνεται στην επικοινωνία μέσω της κίνησης σύμφωνα με το ρυθμό της μουσικής που ακούγεται. Ο χρόνος της κάθε συνάντησης χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο ένα υπάρχει λεκτική επικοινωνία και στο άλλο γίνεται χρήση του αντικειμένου «Ρυθμός – Κίνηση». Έχω χρησιμοποιήσει αυτή τη μεθοδολογία σε ομάδα σε Θεραπευτική Κοινότητα για τη θεραπεία πολύ δυσκολεμένων ανθρώπων, καθώς και σε ημερίδες και σεμινάρια. Η εφαρμογή του συγκεκριμένου αντικειμένου ανακουφίζει ιδιαίτερα ανθρώπους που σωματοποιούν την ψυχική δυσκολία.
Συνήθως οι ομάδες ρυθμού - κίνησης είναι κλειστού τύπου, δηλαδή ξεκινούν το φθινόπωρο και ολοκληρώνονται το καλοκαίρι.
Συμμετέχουν άτομα που το κοινό σημείο τους ήταν η αγάπη για τη μουσική, η αναζήτηση για κάτι διαφορετικό στην ψυχοθεραπεία, πέρα από συζήτηση. Οι ομάδες αυτές έρχονται να ανταποκριθούν στο επιστημονικό μου ενδιαφέρον για την εμπλοκή ψυχής – σώματος στην ψυχοθεραπεία. Επισημαίνω ότι η επικέντρωση δεν είναι στο χορό, δεν πρόκειται για χοροθεραπεία. Αποτελεί μια προσπάθεια να εμπλουτίσω τη μέθοδο της ομαδικής ανάλυσης με την αυθόρμητη κίνηση. Η εστίαση είναι πάντα στη δυναμική της ομάδας.