Προσωπικές Εργασίες

 - Σπύρος Λούτσος
Σε αυτήν την ενότητα παραθέτω αποσπάσματα από προσωπικές εργασίες . Η συγγραφή τους έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της ενασχόλησής μου με την Ψυχολογία, την Ψυχοθεραπεία και την Ομαδική Ανάλυση.

Ο τερματισμός της Ψυχοθεραπείας σε ομάδες ψυχοδυναμικής προσέγγισης

Η παρούσα εργασία αποτελεί την πτυχιακή µου για την ολοκλήρωση των σπουδών µου στο τµήµα Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Εποπτεύουσα καθηγήτρια ήταν η κ. Κ. Χατήρα. Παραθέτω τον πρόλογο και τα συµπεράσµατα στα οποία έφτασα.
Η παρακάτω εργασία αποτέλεσε την διπλωµατική µου εργασία για το πρόγραµµα εκπαίδευσης στην Οµαδική Ανάλυση, την οποία κατέθεσα στον Ελληνικό Οργανισµό Ψυχοθεραπείας και Παιδείας στην Οµαδική Ανάλυση (HOPE in GA).
Η παρακάτω εργασία παρουσιάστηκε στο εισαγωγικό σεµινάριο στα οµαδικά δυναµικά στην Ελληνική Εταιρεία Οµαδικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας, τον Ιανουάριο του 2000. Στην οµάδα που συνεργάστηκε µαζί µου για αυτήν την εργασία συµπεριλαµβάνονταν οι συνάδερφοι Λίλιαν Χρονοπούλου και Γιάννης Μαυρογιώργης.
Η παρακάτω εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των σπουδών µου στο τµήµα Ψυχολογίας. Μάθηµα: Ψυχολογία Συναισθημάτων. Εποπτεύων καθηγητής: Π. ΕΚΚΕΚΑΚΗΣ, Ιούνιος 2009.
Πρόκειται για την εισήγηση που έκανα στα πλαίσια του ετήσιου σεµιναρίου «Σχέσεις των ανθρώπων – σχέσεις των φύλων» στον Ελληνικό Οργανισµό Ψυχοθεραπείας και Παιδείας στην Οµαδική Ανάλυση» (HOPE in GA). 28/2/2011
Η εργασία αυτή έγινε στα πλαίσια του µαθήµατος «Ιστορία της Ψυχολογίας» που παρακολούθησα κατά τη φοίτησή µου στο τµήµα Ψυχολογίας. Εποπτεύων καθηγητής ήταν ο κ. Μ. ∆αφέρµος. Κατατέθηκε τον Ιανουάριο του 2008. Παραθέτω κάποια αποσπάσµατα καθώς και τη βιβλιογραφία.
Την εργασία που ακολουθεί την παρουσίασα στο θεωρητικό µέρος του ετήσιου σεµιναρίου «Δυναµική των οµάδων και ανθρώπινες σχέσεις» στον Ελληνικό Οργανισµό Ψυχοθεραπείας και Παιδείας στην Οµαδική Ανάλυση (HOPE in GA). 18/02/2008
Πρόκειται για εργασία που εκπονήθηκε στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήµιο του Μάντσεστερ, στην Αγγλία. Εποπτεύουσα καθηγήτρια ήταν η κ. D. Lennox.
Η εργασία µου αυτή αναρτήθηκε σε αφίσα στο διεθνές συνέδριο της International Association of Group Psychotherapy and Group Processes (IAGP) στην Κωνσταντινούπολη, το 2003.
Πρόκειται για εργασία που εκπονήθηκε στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήµιο του Μάντσεστερ, στην Αγγλία. Εποπτεύουσα καθηγήτρια ήταν η κ. Rea Reason. Pupil misbehaviour is a social phenomenon, and its prevention lies in the teacher-pupil relationship
Πρόκειται για εργασία που εκπονήθηκε στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήµιο του Μάντσεστερ, στην Αγγλία. Εποπτεύουσα καθηγήτρια ήταν η κ. D. Lennox.
Εισήγηση για την ηµερίδα µε θέµα ‘Τα παιδιά και οι Έφηβοι στην Οικογένεια και το Σχολείο’ του Ελληνικού Οργανισµού Ψυχοθεραπείας και Παιδείας στην Οµαδική Ανάλυση. Εισηγητής: Σπύρος Λούτσος 19 Ιανουαρίου 2008
Η εργασία, της οποίας αποσπάσµατα ακολουθούν, αποτέλεσε τη µεταπτυχιακή µου  εργασία στο Πανεπιστήµιο του Manchester, U.K. για το µεταπτυχιακό της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Επιβλέπουσα καθηγήτρια ήταν η κ. D. Lennox.
Η δυναμική των ομάδων στην εκπαίδευση
Η μάθηση θεωρείται ότι ευοδώνεται αποτελεσματικότερα με συλλογικές μορφές διδασκαλίας και οι μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις κερδίζουν έδαφος έναντι των δασκαλοκεντρικών. Οι ομάδες χρησιμοποιούνται σε διάφορες μορφές σε πολλά εκπαιδευτικά πλαίσια. Κάποια παραδείγματα είναι τα μικρά σεμινάρια, οι ομάδες συζήτησης, οι ομάδες μελέτης και οι εκπαιδευτικές ομάδες που επικεντρώνονται στην επίλυση ενός προβλήματος. Τα ομαδικά project είναι μια μέθοδος που διδάσκει τους σπουδαστές τρόπους να εργάζονται αποτελεσματικά σε πλαίσια ομάδας και τους βοηθάν να παραμένουν επικεντρωμένοι στους ακαδημαϊκούς τους στόχους. Επιπλέον, σπουδαστές που συμμετέχουν σε ομάδες μελέτης, δηλαδή σε ομάδες αυτό-οργάνωσης, χωρίς ηγεσία με σκοπό τη μελέτη και την οργάνωση μαθησιακής ύλης, έχουν καλύτερη επίδοση από τους σπουδαστές που δεν συμμετέχουν σε ομάδες μελέτης (Forsyth, 2010).
Η ΔΙΑΣΩΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Το σώμα, η ψυχή και η κοινωνία είναι αλληλένδετα στην έννοια της θεραπείας όπως τη συνέλαβε ο Foulkes. Θεώρησε το άτομο ως τη βασική βιολογική μονάδα, την ομάδα ως τη βασική ψυχολογική μονάδα και την κοινωνία ως τη μονάδα που ενοποιεί και τις δυο τους. Η ύπαρξη του ανθρώπου είναι κοινωνική και όταν είναι εφικτό οι διαταραχές ενός ατόμου πρέπει να θεραπεύονται σε κοινωνικά πλαίσια. Αυτό το πλαίσιο ψυχοθεραπείας θέτει η ομαδική ανάλυση, ένα προσεκτικά σχεδιασμένο δίκτυο επικοινωνίας που χρησιμοποιεί αναλυτικές τεχνικές για να «σπάσει» την απομόνωση που αποτελεί τον πυρήνα των διαταραχών ενός ατόμου (Behr & Hearst, 2005).

Ο συνδυασμός μουσικής – κίνησης, απευθύνεται και κινητοποιεί όλο το ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή σώμα και ψυχή. Το βρέφος από τη στιγμή που γεννιέται δηλώνει την παρουσία του με ήχους και κινήσεις.

Η μουσική και η κίνηση αποτελούν, όπως και οι άλλες τέχνες, μια μεταβατική διαδικασία. Χρησιμοποιούνται δηλαδή ως μεταβατικά αντικείμενα επειδή διαθέτουν θεραπευτικές ιδιότητες. Ο μουσικός ρυθμός εμπεριέχει πολύ σημαντικές. Γίνεται κανάλι επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, προσφέροντας χώρο για να εκφραστούν εντάσεις, μιμήσεις και φαντασιώσεις. Η κινητική έκφραση σύμφωνα με το ρυθμό λειτουργεί ως συμβολικός συνδετικός κρίκος του εξωτερικού με τον εσωτερικό κόσμο δηλαδή ανάμεσα στο εγώ και το εξωτερικό περιβάλλον. Επιτρέπει τις μιμήσεις βασικών πράξεων που σχετίζονται με το εξωτερικό περιβάλλον: φυγή, επίθεση, προσφορά, λήψη κλπ. Από αυτή την πλευρά, ο ρυθμός είναι ισχυρός παράγοντας κίνησης που ενισχύει το δυναμισμό και την αυτονόμηση: ωθεί προς τη δράση και την εξωστρέφεια. Η κίνηση επιτρέπει την αποφόρτιση της έντασης και του άγχους, ενώ ταυτόχρονα δρα σαν ένα είδος προ-συμβολισμού.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ammon, M. (2003). Psychological Studies on Human Structural Dance. Group Analysis. 36, 288 - 306.
Behr, H. & Hearst, L. (2005). Group-analytic Psychotherapy. A meeting of Minds. London: Whur Publishers.