Επαγγελματική Δραστηριότητα

Ασκώ ψυχοθεραπευτικό έργο στα δυο γραφεία που διατηρώ στην Αθήνα και στη Χαλκίδα. Συγκεκριμένα, παρέχω ψυχοθεραπεία με ατομικές συνεδρίες σε ενήλικες και εφήβους και με συντονισμό αναλυτικών ομάδων. Αναλαμβάνω επίσης συμβουλευτική γονέων και θεραπείες ζεύγους. Επιπλέον, δραστηριοποιούμαι στην HOPE in GA στην Κηφισιά σε διάφορα αντικείμενα στην εκπαίδευση και στη διοίκηση του Οργανισμού. Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά όλες μου τις επαγγελματικές δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου.

 

 

Επαγγελματική Δραστηριότητα Σπύρου Λούτσου

Οι επαγγελματικές μου εμπειρίες κατηγοριοποιούνται σε τρία πεδία. Ο κύριος όγκος της εμπειρίας μου είναι στο πεδίο της ψυχοθεραπείας.
Επίσης έχω εργαστεί ως ψυχοπαιδαγωγός αλλά και ως εκπαιδευτικός στην ειδική αγωγή. Στην παρούσα υποενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά τα πεδία εργασίας στα οποία έχω απασχοληθεί.