Συνέδρια

Συμμετοχές σε συνέδρια

Στην επαγγελματική μου πορεία έχω συμμετάσχει σε δεκάδες συνέδρια και ημερίδες. Η πλειοψηφία τους αφορούσε την Ομαδική Ανάλυση και την ομαδική ψυχοθεραπεία. Από όλα κάτι έμαθα και αποκόμισα σημαντικές εμπειρίες είτε ως εισηγητής, είτε ως ακροατής. Ωστόσο, ξεχωρίζω τα παρακάτω ως πιο σημαντικά. Στην ενότητα περισσότερα υπάρχουν αναλυτικά όλες μου οι συμμετοχές.